Sobre cartografies

Cartografies neixen com a resposta a l'increment del racisme i la xenofòbia que construeixen l' “altre” com a boc expiatori dels conflictes actuals.
La premissa: obrir la cosmovisió local a les aportacions de les comunitats migrades que integren la nostra societat, reivindicant els seus coneixements, recursos i estratègies com a oportunitats valuoses pel canvi i la transformació social autòctona. Cartografies creu en una societat on les diferències epistèmiques es reconeixen com a drets, i on es viuen com a oportunitats generadores de cohesió i resiliència.