Intervenció Comunitària

De la recerca i la formació al procés d’ intervenció comunitària. Fase 2 del projecte. La nostra primera tesi que explicava les activitats plantejades des del projecte com un procés de recerca participativa i formació s’ha mostrat insuficient. El propi recorregut ens mostra la necessitat de definir la proposta com una estratègia més àmplia i integral, un procés d’intervenció comunitària que prioritza la creació de relacions entre els actors protagonistes i que creu en un impacte multidireccional de les accions de cada actor sobre els altres. La recerca i formació esdevenen doncs parts importants del procés, però aquest s’amplia al prioritzar la creació de ponts entre els actors, i la posada en marxa d’espais i dinàmiques d’encontre i intercanvi entre els actors que es nodreixen recíprocament del projecte (comunitats migrades, mediadors/es i equips sanitaris).
Intervenció, doncs, per a generar coneixement i relacions entre els actors beneficiaris del projecte, col·lectius en general distanciats entre ells; i Intervenció, també, per generar sinèrgies entre el propi CEAI i altres entitats i institucions que treballen per a desenvolupar un abordatge intercultural de la salut.